Květen 2009
ZÁSADY SPRÁVNÉHO KRMENÍ

12. května 2009 v 14:23 | Lenka |  Potrava

JAK ČASTO KRMIT?
Mláďata mají dostávat krmení rovnoměrně po celý den.S přibývajícím věkem přejděte na krmení jednou až dvakrát denně.Obden naplánujte želvám půst,při kterém dostanou nanejvýš pár drobků hotového krmení nebo několik suchých korýšů.Pohlavně dospělé samice v době březosti a až měsíc po vykladení mají dostávat krmení denně.

KDY KRMIT?
Krmte želvy v době jejich hlavní aktivity,to znaemená:
  • želvy s denní aktivitou po slunění ráno nebo pozdě odpoledne,
  • želvy se soumračnou aktivitou brzy ráno a za soumraku.
KOLIK KRMIT?
Nechte svou želvu den o hladu a zvažte množství potravy,které jí hodláte zkrmit.Jakmile želva začne žrát pomalu a vybírat si,zvažte zbytek krmení a toto množství odečtěte od původní krmné dávky.Příště zkrmujte denně jen polovinu takto vypočítaného množství.


ZDRAVÉ A VE FORMĚ

12. května 2009 v 13:49 | Lenka |  PotravaK tomu,aby se vodní želvy u vás cítily dobře,nestačí jen správně je krmit.Potřebují také uspokojovat své další přirozené potřeby.Splňte jim proto přání o čisté vodě,klidu a-pokud máte samici-místu vhodném ke kladení vajec.

JAK VODNÍ ŽELVY ZDRAVĚ KRMIT
Většina vodních želv působí dojmem,že jsou neustále hladové a žebrají o potravu,jakmile se objevíte poblíž.Proto hrozí nebezpečí,že své želvě uškodíte, a to buď přílišným množstvím potravy,nebo jejím jednotvárným složením.Špatné krmení se projevuje již u mládat především příliš rychlým růstem spojeným s deformacemi krunýře.Kromě toho hrozí překrmovaným želvám nadváha.

SPRÁVNÁ ŽELVÍ DIETA
Slovo dieta nebylo do nadpisu vybráno náhodou.Upozorňuje na to,jak je důležité vyvarovat se překrmováné želv.Prvním krokem je,že žebravé chování své želvy nebo želv budeme prostě ignorovat.Jestliže želva hned poté,co vás spatří,připlave a začne se dožadovat potravy,(přesně takhle to dělají mo je želvy:-)),svědčí to o její učenlivosti,ale rozhodně ne o momentálních fyziologických potřebách jejího organismu.Pojmem dieta se rozumí poskytnout želvě všechny potřebné živiny v přiměřeném množství.Potrava želv žijících v přírodě je velmi pestrá.Zahrnuje korýše,hmyz a jeho larvy(komáři,vodní brouci),měkkýše(plže,mlže),mršiny(ryb,savců,ptáků),drobné ryby,obojživelníky a pulce.Mnohé druhy vodních želv přecházejí ve vyšším věku v různí míře na smíšenou potravu živočišnou a rostlinnou.Při tak pestré potravní nabídce želvám v přírodě nehrozí,že by se přežraly třeba larev pakomárů,a mrtvého pořádného candáta také neobjeví každý den.

JAK POZNAT NEMOCI-PŘÍZNAKY

12. května 2009 v 13:26 | Lenka |  Nemoce

Krunýř/mládě-Zdravá želva:Pevný a pružný jako nehet na palci.
-Nemocná želva:Měkký a tvarovatelný jako houska.

Krunýř/dospělá želva-Zdravá želva:Tvrdý,pevný,pravidelný,všechny štítky jsou stejné.
-Nemocná želva:Pevný,ale deformovaný,štítky vypouklé,díry,zejména
v plastronu,růžové skvrny.

Kůže-Zdravá:Měkká,hladká,pružná.
-Nemocná:Drsná,zánětlivá poranění,bolestivé otoky,na krku a v oblasti kloaky se loupe.

Řitní oblast-Zdravá:Čistá,neporaněná.
-Nemocná:Poranění,krvácející rány.

Oči-Zdravá:Jasné,široce otevřené.
-Nemocná:Rohovka mléčně zakalená,víčka napuchlá,zavřená.

Dýchací cesty-Zdravá:Snadný dech bez šelestů.
-Nemocná:Dech chraptivý,slyšitelný,dýchá s otevřenou tlamou,plave nachýlená ke
straně.

Chůze na souši-Zdravá:Používá všechny končetiny stejnoměrně.
-Nemocná:Zadníma nohama téměř nepohybuje,tahá je za sebou,má zadek
viditelně níž.

Chování-Zdravá:Při zvednutí klade aktivní odpor.
-Nemocná:Působí unaveně a apaticky.

ANATOMIE ŽELVY

9. května 2009 v 13:56 | Lenka |  Anatomie
Tělo je chráněné krunýřem, který se skládá ze dvou částí - karapaxu (hřbetní štít) a plastronu
Želvy se dokáži zcela do krunýře zatáhnout a tím znemožnit svým predátorům ulovit je. Některé druhy želv mají plastron vícedílný (např. druhy - Terrapene, Kinosternon, Pyxis), jsou schopné zcela uzavřít přední i zadní otvor, který je určen pro přední a zadní pár nohou, hlavičku a ocásek. U jednoho druhu (kinixys) lze pohyblivou zadní částí karapaxu uzavřít zadní otvor. Osu těla želv tvoří páteř z obratlů, k níž jsou připojené kosti tvořící končetiny, krk s lebkou a ocásek. Krunýř je v podstatě součást kostry želvy, tvoří ho rohovinové štítky, pod kterýma jsou plochá žebra. Krunýř roste se želvou od jejího narození stejně jako její kostra a vše ostatní.
(břišní štít). Obě části krunýře jsou spojené na bocích. Krunýř tvoří součást těla želvy, rozhodně z něj nelze želvu vyjmout, jak si někdo může mylně myslet.
Želva vodní nemá žádné žábry, jako mají ryby. Stejně jako suchozemské želvy jejich dýchací systém tvoří plíce, proto i vodní želva potřebuje k životu vzduch. Většina vodních želv žije obojživelným způsobem.